Dialog cu Arhid. Mihail Bucă despre şcoala de psalţi de la Patriarhie: Cineva îi aduce de mână la strana Catedralei

Articol de Gheorghe Anghel Arhidiaconul Mihail Bucă a avut amabilitatea să ne vorbească, în ziua sărbătorii Sfinţilor Roman Melodul şi Ioan Cucuzel, despre şcoala de psalţi de la Patriarhie. Deşi nu este o şcoală în adevăratul sens al cuvântului, strana Patriarhiei formează oameni de muzică, oameni care cântă pentru dragostea lui Dumnezeu şi rugăciunea semenilor….

Duminica Rusaliilor

Duhul Sfânt are în viaţa Bisericii un rol asemănător cu acela al sufletului în organizarea vieţii noastre omeneşti. După cum sufletul dă viaţă şi mişcare tuturor mădularelor, tot aşa Duhul Sfânt dă viaţă şi mişcare, spre binele tuturor, mădularelor Sfintei Biserici, care suntem noi, creştinii.