Canonul Sf. Andrei Criteanul

„Deşteaptă-te, o, sufletul meu!/ Ia seama faptelor tale pe care le-ai făcut / şi adu-le la vedere;/ varsă picături de lacrimi,/ spune cu îndrăzneală faptele tale şi cugetele tale adu-le lui Hristos,/ şi te îndreptează!” (Cântarea a IV-a, stihira 3). Inspirat probabil din Isaia XLIII, 26: „Adu-Mi înainte ca să judecăm împreună, fă tu însuţi…

Tema Marelui Canon

Alcătuit cu multă măiestrie, canonul pătrunde în cele mai adânci temniţe ale patimilor, pentru a slobozi de acolo sufletul rănit de păcat. Omul, care ajunge să conştientizeze greutatea fărădelegilor sale, care gustă până la fund amărăciunea înstrăinării de Părintele său, datorită poftelor celor vătămătoare, «îşi vine acum în fire» şi, negăsind altă mângâiere, se întristează…

Mesajul imnelor Triodului

Mesajul frumoaselor cântări ale Triodului se concentrează asupra pocăinţei izvorâta din iubire, a regăsirii sensului existenţial pierdut, a întoarcerii acasă la Tatăl nostru al tuturor, a revenirii la starea de împăcare și comuniune cu Dumnezeu: „…Pentru aceasta să postim, credincioşilor, de mâncărurile cele ce strică și de patimile cele pierzătoare, ca să culegem viața din…