Maxim Mărturisitorul

Călăuzitorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei-credințe și al curației, luminătorule al lumii, podoaba monahilor cea de Dumnezeu insuflată, Maxime, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat, alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.