Corul Tronos al Catedralei Patriarhale la Salonic


 Corul Tronos al Catedralei Patriarhale la Salonic

         Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la Reforma notației psaltice a celor trei dascăli: Chrisant de Madyt, Grigorie Protopsaltul și Hurmuz Hartofilax, Departamentul de Muzică, Știință și Artă al Universității Makedonia, Departamentul de Muzică al Universității din Salonic, Catedra de Teologie Pastorală și Socială a Universității Aristotelis și Sfânta Mănăstire Vatoped au organizat Conferința internațională de muzicologie „H Βυζαντινή Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής (1814-2014). Καθιέρωση – Προβληματισμοί – Προοπτικές”, adică „Muzica bizantină după noua scriere (Sistemă). Introducere-Dezbateri-Perspective”.

         Ca o consecință a evoluției muzicii bisericești, la începutul secolului al XIX-lea s-a oficializat la Constantinopol și imediat în Țările Române o reformă radicală, care rupea legătura, într-un anumit sens, cu vechile melodii bizantine. Aceasta se întrezărea din a doua jumătate a secolului precedent,  fiind începută de Petru Lampadarie (+ 1777), cel care a compus într-un stil nou toată gama de cântări bisericești necesare cultului divin. Ideile acestuia sunt aplicate mai departe în practică de ucenicii săi: Agapie Paliermul și Gheorghe Cretanul, care la un moment dat, derutați oarecum de această întorsătură radicală, au căutat o altă soluție în inventarea notației alfabetice, dar n-au reușit, deoarece tradiția neumelor era foarte puternică. Protagoniștii oficiali ai acestui nou sistem de cântare sunt: Chrysant de Madyt, Grigorie Protopsaltul (Lampadarul) și Hurmuz Gheorghiu (Hartofilax). Noua reformă a muzicii psaltice sau „sistema cea nouă”, cum este cunoscută de toată lumea, s-a aplicat la Constantinopol, în școala de muzică bisericească, înființată, se pare, în mod special, în 1814, ca să predea cei trei muzicieni amintiți, noul sistem.

         Lucrările conferinței științifice internaționale au debutat cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Mitropolit Antim al Salonicului, joi după-amiază 30 octombrie, la Centrul de Conferințe Vellidio.

         După un scurt prolog al profesorul emerit Gregorios Stathis, Părintele Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped, a vorbit despre „Arta cântării în cadrul cultului divin”.

         Evenimentul a continuat cu lansarea cărții „Introducere (în teoria și practica muzicii bisericești)” a lui Hurmuz Hartofilax, prezentată de Emmanuel Giannopoulos lector în cadrul Universității Aristotelis. Această ediție conține un dvd cu manuscrise muzicale nepublicate și autografe ale lui Hurmuz. Teoreticonul a apărut la Editura Mănăstirii Vatoped, sub îngrijirea  Prof. Gh. N. Konstantinou.

         La finalul zilei, partea artistică a evenimentului a fost oferită de „Corul Părinților Aghioriți”  Danilei, de la Nea Schiti, care a interpretat cântări în stilul tradiției atonite, exighisiri ale lui Hurmuz Hartofilax și Matei Vatopedinul. Corul “Ioan Damaschinul”, al Asociației Cântăreților din Salonic, condus de maestrul Charilaos Taliadoros – Protopsalt al Arhiepiscopiei de Constantinopol, a completat programul cu Polihronii închinate Sanctității Sale – Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și Înalt Preasfințitului Mitropolit Antim al Salonicului.

         Vineri dimineață, 31 octombrie, în sala mare a Facultății de Filosofie Aristotel, programul de conferințe a continuat cu lucrări științifice ale muzicologilor și cercetătorilor de psalmodie din Grecia dar și din străinătate.

         Pleiada referatelor științifice a fost deschisă de Antony Chantzopoulos, care a expus participanților reforma notației psaltice, în prima școală cu predare în noul sistem semiografic, deschisă acum 200 de ani la Constantinopol. Interesantele sesiuni tematice și lucrările științifice expuse pe parcursul conferinței au oferit oportunitatea dezvoltării detaliate a subiectelor individuale despre noua metodă.

         Cele șase sesiuni au fost prezidate de profesorii universitari: Gregorios Stathis, Ahilleas Chaldaiakis, Efstathios Makris, Gerda Wolfram, Harry Spyridis și Christian Troelsgard, în timp ce coordonarea generală pentru buna funcționare a evenimentului a fost asigurată de Emmanuel Giannopoulos.

         La finalul expunerilor, vineri seara, Corul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a răspuns invitației Mănăstirii Vatoped, de a concerta în cadrul Conferinței.

         Corul Tronos a fost introdus în scenă și prezentat publicului de dl. Adrian Sîrbu, preparator și doctorand în cadrul Secției de Muzică Religioasă a Universității de Arte „George Enescu” din Iași. Programul concertului a cuprins două piese în limba greacă:

  1. Trupul lui Hristos «Σῶμα Χριστοῦ», chinonicul Învierii Domnului, aparținând lui Grigorie Protopsaltul, pe glasul 4 aghia și
  2. Doxologie «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς» a lui Hurmuz Hartofilax, în glasul 7 varis.

și patru piese în limba română, pentru a aduce astfel în atenția organizatorilor în primul rând și mai apoi a publicului de specialitate, măiestria și iscusința compozitorilor români în domeniul muzicii bizantine:

  1. „Neamurile toate”, «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», οκτάηχο, axion al lui Macarie Ieromonahul, pe opt glasuri (octaihon);
  2. „Neispitită de nuntă, Mireasă”, «Ἀπειρόγαμε Νύμφη», Θεοτοκίον που ψάλλεται μετά τον Πολυέλεο στην ρουμανική παράδοση, de Ştefanache Popescu, pe glasul 8;
  3. La râul Babilonului «Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος», Πολυέλεος (στίχοι), a lui Visarion Ieromonahul, pe glasul al treilea;
  4. Din ospățul Stăpânului «Ξενίας δεσποτικῆς καὶ ἀθανάτου τραπέζης», Ειρμὸς της θ´ ωδής του κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης, anti-axion ce se cântă la Liturghia Sf. Vasile cel Mare în Joia Mare, de Anton Pann, pe glasul 5.

         Prestația corului Tronos a fost pe deplin apreciată de mari profesori universitari ai facultăților de Teologie și Muzică bizantină din Tesalonic și Atena, de membrii Comitetului de organizare cât și de ceilalți iubitori de muzică bizantină care au fost prezenți la eveniment.

         Evenimentul s-a încheiat sâmbătă după-amiază, la centrul de conferințe Vellidio. Maria Alexandru în calitate de membru al Comitetului Științific a citit concluziile conferinței. La Congres au fost prezentate 45 de lucrări științifice. Discursul de închidere a fost susținut de Thomas Apostolopoulos, profesor asistent la Universitatea din Atena.

         După 200 de ani, atât la nivel practic, funcțional și artistic, precum și teoretic și științific, Reforma celor trei dascăli – Chrisant de Madyt, Grigorie Protopsaltul și Hurmuz Hartofilax – reprezintă o piatră de hotar în istoria muzicii grecești și muzicii bisericești și laice din Răsărit, în general.  Aceasta este punctul de referință pentru studiul și cercetarea, predarea și transmiterea bogăției melodice a muzicii bizantine.

         În ce privește impactul pe care l-a avut reforma în Ţările Române, putem spune că acestea au fost „principalul susţinător al reformei de notaţie. Cei mai mari dascăli de muzică psaltică ai lumii ortodoxe de la începutul veacului al XIX-lea și-au publicat primele cărţi tipărite de muzică psaltică la anul 1820, la Bucureşti.

         Reforma notației psaltice a însemnat pentru muzica bisericească românească o poartă larg deschisă spre mult așteptata românire a cântărilor, prin contribuția fundamentală a celor trei mari dascăli români – Macarie Ieromonahul, Anton Pann și Dimitrie Suceveanu – la care se alătură nume sonore precum Nectarie Frimu, Ghelasie Basarabeanul, Visarion de la Neamț ș.a.

         Tot acum, cu sprijinul direct al luminatului și vizionarului mitropolit-cărturar Veniamin Costachi, cel care avea să reprezinte o sursă de inspirație, prin activitățile sale cultural-educaționale pentru mitropolitul muntean Dionisie Lupu, s-a făcut trecerea de la manuscris la tipăritură, de la predarea cu ajutorul dascălilor greci la învățământul exclusiv în limba română.” Prep.drd. Adrian Sîrbu

Gabriel Rădășanu

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s